Matěj Cvrček (Matthias Czwiczek) z Litoměřic

Narozen: 1590       Zemřel: 1654


Věhlasný malíř.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathias_Czwiczek

Narodil se v roce 1590 v Litoměřicích, tam se také vyučil malířem (avšak objevuje se i narození roku 1601 v Královci). Po bitvě na Bílé Hoře byl vypovězen z Českých zemí, a usadil se v Braniborsku, kde vstoupil do vojska kurfiřta Jiřího Viléma. Na doporučení braniborského ministra Adama ze Schwarzenberka se učil u předních německých a nizozemských malířů. Poté se vrátil do Berlína a byl jmenován kurfiřtovým dvorním malířem. Později mu kurfiřt jako sídlo určil zámek v Kaliningradu, kde 22. listopadu roku 1654 zemřel.  O jeho potomcích neexistují žádné informace.