Pavel Cvrček (Pavel Gryll z Gryllova)

Narozen: 1573       Zemřel: 1595


Pavel Gryll z Gryllova (16. 1. 1573 – 13. 9. 1595). Syn rakovnického primátora Jana staršího Grylla z Gryllova. Absolvent pražské univerzity jako bakalář, správce škol v Mělníku a Rokycanech. Psal latinské oslavné a gratulační básnické spisy. Pavel Gryll z Gryllova zemřel v Rakovníku, bezdětný.

Gryllům patřil v Rakovníku dům pod současným číslem popisným 48.

 

Žádný ze synů Jana staršího Grylla z Gryllova neměl potomky. Jan měl ale ještě dvě dcery, Salomenu a Ludmilu. Jejich potomci z rodu Martinoviců žili ještě na konci 18. století. Všichni Cvrčkové – Gryllové jsou pohřbeni v rodinné kryptě (hrobce) v děkanském chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku.