Jan Cvrček (Jan mladší Gryll z Gryllova)

Narozen: 1568       Zemřel: 1599


Jan mladší Gryll z Gryllova (11. 8. 1568 – 1599). Syn rakovnického primátora Jana staršího Grylla z Gryllova. Studoval na škole v Lounech u svého staršího bratra Matyáše. V roce 1590 nastoupil na pražskou univerzitu. Roku 1591 byl správcem školy v havlíčkově Brodě. Od roku 1593 byl mistrem na pražské malostranské škole u sv. Mikuláše. Od roku 1595 byl správcem školy v Žatci. Poté převzal soukenický obchod v Rakovníku.  Psal latinské a řecké malé veršované skladby. Je autorem rozsáhlé skladby o čtveru ročních období Quatuor anni totius partium descriptio (1596). Roku 1596 se oženil s Ludmilou Reyčkovou, vdovou po Simenonu Reyčkovi. Po jeho smrti se Ludmila vdává potřeti za Augustina Malinovského z Hlaváčova.

Jan mladší Gryll z Gryllova byl bezdětný.