Jan Cvrček z Rakovníka (Jan starší Gryll z Gryllova)

Narozen: 1525       Zemřel: 1597


Jan Cvrček z Rakovníka (1525 – 8. 7. 1597) byl oním nevlastním vnukem Štěpána Cvrčka. Po studiích na pražské univerzitě a v Itálii žil jako vážený měšťan v Rakovníku. Roku 1567 byl spolu s Jiřím Šmídem a Janem Rejčkem (jakožto měšťané nejváženější) vyslán k císaři Maxmiliánovi II. Habsburskému k obhájení práv a svobod města Rakovníka. Při druhém poselství roku 1571 hájil před císařem zájmy města takovým způsobem, že byl 17. 10. 1571 povýšen do šlechtického stavu, získal erb a přídomek Gryll z Gryllova. Od té toby je psán jako Jan starší Gryll z Gryllova. V letech 1577, 1579, 1583 a 1587 byl vyslancem města Rakovníka u císaře Rudolfa II., který pak v roce 1588 udělil městu majestát, čímž se Rakovník stal svobodným městem. Ještě téhož roku se Jan starší Gryll z Gryllova stal rakovnickým purkmistrem. Byl také humanistickým básníkem.