Marie Andresová II. - Schacherlová

Narozen: 1860       Zemřel: 1915


Marie Andresová III. provd. Schacherlová  (6. 7. 1860 Jíloviště č. p. 2 – 18. 11. 1915 Ondřejov č. p. 58)

Dcera Františka III., sestra Gustava I., Jana II., Františka IV., Anny II., Růženy a Kateřiny III.

Svými rysy se velmi podobala svému otci.

V sobotu 15. 2. 1882 se v kostele sv. Ducha v Trnové provdala za Karla Schacherla (6. 4. 1851 – 29. 10. 1907), tou dobou hospodářského správce velkostatku v Trnové, syna Leopolda Schacherla, vlastníka hostince v Emmerbergu v Dolních Rakousích, a Anny Marie Heiden z Emmerbergu.

Marie a Karel děti neměli.

Po smrti manžela se Marie podle policejní přihlášky v Praze ze dne 19. 2. 1908 dne 11. 4. 1908 přestěhovala do Ondřejova, a domovská obec byla udána jako Schwarzau am Steinfeld (Černava na Kamenném poli) v okrese Neunkirchen v Dolním Rakousku.

Zemřela ve čtvrtek 18. 11. 1915 ve věku 55 let v Ondřejově č. p. 58, bez platné závěti, ačkoli jí 23. 1. 1911 započala a univerzální dědičkou se měla stát Anna Kreutz ze Schwarzau am Steinfeld. Kdo tato žena byla, nevíme, pravděpodobně se ale jedná o její švagrovou.

Podle úmrtního zápisu z matriky v Ondřejově byla pochována v Litoměřicích, ale záznam o pohřbení v Litoměřicích chybí. Dodnes tak neznáme místo jejího posledního odpočinku.

Zachovala se ale odevzdací listina dědicům (jejím sourozencům a neteři) ze dne 20. 11. 1916 ve věci její pozůstalosti.