Vladimír Cvrček

Narozen: 1891


Vladimír Cvrček (*29. 6. 1891 Mníšek pod Brdy č. p. 124)

Celým jménem Vladimír Karel Cvrček. Prvorozený syn Jana IV., bratr Karla IV., Jana V. a Marie III.

V letech 1903 - 1907 vychodil nižší reálku s vyučovací řečí českou v Kostelci nad Orlicí. V letech 1907 - 1911 vystudoval Československou obchodní akademii v Praze a stal se od 18. 8. 1911 úředníkem České průmyslové banky v Praze, kde působil celý život kromě základní vojenské služby v letech 1913 – 1914 a v letech 1914 – 1920. Za svou kariéru v bance pracoval v několika odděleních, např. v dopisovně (18. 8. 1911 – 30. 9. 1913), účtárně (1. 9. 1921 – 31. 10. 1923), likvidatuře, pokladně a jako zástupce dirigenta (5. 11. 1923 – 31. 7. 1943). Po fůzi pracoval v Živnostenské bance na centrále pobočky Smíchov v dopisovně, účtárně a pokladně (1. 8. 1943 – 5. 6. 1950, 6. 6. 1950 – 1. 2. 1951), od 2. 2. 1951 pracoval na oddělení „M“, evidence a kontrola vývozu pohledávek a závazků.

23. 3. 1913 byl odveden jako jednoroční dobrovolník. 28. 7. 1914 byl při mobilizaci odkomandován do války. Jako poručík sloužil v první světové válce na straně Rakouska-Uherska na srbském a italském bojišti jako zásobovač. Dodnes se nám zachoval medailon s jeho fotografií, ve vojenské uniformě. Po válce byl přijat mezi důstojníky československého vojska. Od 21. 6. 1919 byl k další činné službě odvelen na Slovensko. Dne 1. 11. 1919 byl povýšen na nadporučíka zásobovacího sboru v záloze, a sloužil ve vojenském zásobování v Praze. Na podzim roku 1921 krátce působil v Bratislavě a Trenčíně. Roku 1922 je povýšen na kapitána proviantu, a 31. 12. 1941 byl z vojska propuštěn.

V roce 1913 byl hlášen na Smíchov v Praze XVI. do Vyšehradské ulice č. 1104/7, kde bydlel u svého strýce Adolfa Cvrčka (dnes ulice Kotevní). U něho bydlel také po první světové válce roku 1919 na Zlíchově č. p. 44 v Praze. Ihned z kraje roku 1921 se přestěhoval do ulice Karolíny Světlé č. 3, kde bydlel u Terezie Knotové, jejíž dceru si později vzal za ženu. V záží 1929 se odstěhovali do vlastního bytu v Gregrově ulici č. 1047/9 v Praze XI. na Žižkově (dnes ulice Slavíkova). Od prosince 1934 bydleli v Chodské ulici č. 18 na Praze XII. (dnes nezměněná).

15. 4. 1920 se oženil s Jindrou Knotovou (*3. 11. 1895 Praha I.), dcerou Karla Knota a Terezie rozené Kafkové. Zůstali bezdětní.  

K 31. 12. 1952 odešel do důchodu a víme, že ještě v roce 1953 byl naživu. Žádné další informace ale nejsou k dispozici. Krátce před penzí se odstěhoval na poslední nám známou adresu Praha 6 – Sedlec, U Višňovky 7/98. Podle sousedů z této ulice, kteří se do ní přistěhovali v roce 1962, se již v tu dobu o žádném Vladimíru Cvrčkovi na místě nevědělo…

Pro rodinu je tak od roku 1953 pohřešovaný. Jak a kde tedy náš strýc zemřel, kdy zemřel a kam ho kdo pochoval, zůstává bohužel nezodpovězeno. Informace o jeho úmrtí vlastní Centrální evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra ČR, které však odmítá informaci vydat podle zákona o blízkých příbuzných navzdory tomu, že Vladimír žádné potomky (blízké příbuzné) neměl a my jsme jediní žijící příbuzní.