Ignác (Hynek) Cvrček

Narozen: 1862       Zemřel: 1927


Ignác (Hynek) Cvrček (19. 7. 1862 – 17. 11. 1927)


Celým jménem Ignác Lojola Cvrček, synonymně nazývaný Hynek. Syn Karla Cvrčka II. Bratr Jana IV., Adolfa, Vojtěcha I., Karla III., Františka, Josefa, Marie II. a Gabriely.

Povoláním byl obchodník.

Oženil se s Marií Suchomelovou (1870 – 18. 4. 1923) a měli čtyři děti: dceru Alžbětu (*1893) a syny Karla (*1890), Josefa (1891 – 12. 12. 1914) a Otakara (*1899).

          Otakar Cvrček (*1899) se oženil s Boženou Šafránkovou. Měli spolu jednoho syna, Jaroslava, který zemřel jako dítě. S rodinou Boženy Šafránkové jsme v kontaktu.

          Karel Cvrček (*17. 1. 1890) si vzal za ženu Boženu Dolákovou a měli dvě děti: Karla a Boženu.

          Josef Cvrček (*1891) byl zabit v 1. světové válce dne 12. 12. 1914 u Haliče, a pohřben je v Dobré v Haliči.