Jan Cvrček IV.

Narozen: 1854       Zemřel: 1918


Jan Cvrček IV. (12. 1. 1854 Strážovice č. p. 1 - 16. 8. 1918 Jíloviště č. p. 2)

Můj pra-pra-dědeček. Celým jménem Jan Baptista Cvrček, syn Karla Cvrčka II. Bratr Ignáce, Adolfa, Vojtěcha I., Karla III., Františka, Josefa, Marie II. a Gabriely.

Povoláním sládek na několika císařských pivovarech, před spravováním majetků na Jílovišti byl sládkem v Mníšku pod Brdy, kde bydlel v č. p. 124.

16. 9. 1890 se oženil s Kateřinou Marií Andresovou (16. 4. 1868 Jíloviště – 4. 5. 1917 Piešťany), dcerou Františka Andresa III. a Kateřiny Marie rozené Šárkové ze Zbraslavi, se kterou se seznámil v jejich rodinném hostinci na Jílovišti. Po svatbě se přestěhovali do Mníšku kvůli Janově zaměstnání, tam bydleli v č. p. 124 a také se tam později narodili jejich první dva synové Vladimír Cvrček (*29. 6. 1891) a Karel Cvrček IV. (*30. 6. 1895).

15. 10. 1899 se vrátili na Jíloviště. Důvodem bylo rozhodnutí jeho tchána Františka Andresa III., aby Kateřina po svém bratrovi Františku Andresovi IV. převzala statek č. p. 2 a s ním spojené majetky, protože její bratr Gustav se již dříve nároku na dědictví zřekl a odstěhoval se, a stávající dědic, její bratr František IV., se zle a draze rozvedl a zřejmě nebyl schopný statek řídit. Proto celé hospodářství z rozhodnutí svého otce Františka III. prodal a převedl své sestře Kateřině a Janu Cvrčkovi. 16. 9. 1900 bylo Janu Cvrčkovi uděleno domovské právo na Jílovišti.

Po svém tchánovi, Františku Andresovi III. převzal v únoru roku 1902 Jílovišťské starostenství a byl starostou až do své smrti, celkem tedy 16 let.

22. 7. 1906 se jim narodil Jan Cvrček V., a 10. 12. 1908 se narodila dcera Marie Cvrčková III. Celkem tedy měli 4 děti.  

Dne 24. 8. 1906, rok po smrti Janova tchána Františka Andresa III., navštívil Jíloviště budoucí poslední císař Rakouska-Uherska Karel František Josef Habsbursko-Lotrinský, tehdy ovšem jako poručík gardy dragounů. V rodinném hostinci "U Andresů" v č. p. 2 byl pohoštěn vínem.

Kateřina Andresová-Cvrčková zemřela 4. 5. 1917 ve věku 49 let když byla na léčení v Piešťanech a kam jí doprovázela její švagrová a žena Adolfa Františka Cvrčka Anna Cvrčková roz. Sechtrová

Jan Cvrček na konci jara 1918 onemocněl. Později ulehl a 16. 8. 1918 zemřel zaopatřený svátostmi ve věku 64 let. Po smrti rodiču převzal roku 1918 hospodářství jejich druhorozený syn Karel Cvrček IV.