Karel Cvrček III.

Narozen: 1852       Zemřel: 1936


Karel Cvrček III. (23. 2. 1852 Strážovice č. p. 1 – 1936 Bystré u Poličky).

Celým jménem Karel Otto Cvrček, syn Karla Cvrčka II. Bratr Ignáce, Adolfa, Vojtěcha I., Jana IV., Františka, Josefa, Marie II. a Gabriely.

Byl zaměstnán jako nadlesní (revírník) v Hluboši-Drahlíně (středočeský kraj, okres Příbram).

Oženil se s Marií roz. Röslerovou (14. 2. 1860 – 8. 3. 1934) a měli spolu tři syny: Karla, Františka a Vojtěcha. 

          Karel Cvrček (1892 - 1975), inženýr a lesmistr, se oženil, jméno manželky neznáme, měl dcery Taťánu provdanou Pastorovou a Drahomíru provdanou Mojíkovou. V 1. světové válce se roku 1916 nechal v Rusku zajmout a do první republiky se vrátil až roku 1920 jako legionář. S rodinou Drahomíry Mojíkové jsme v kontaktu.

          František Cvrček (1895?), povoláním polesný, se oženil s Boženou, a měl tři dcery, Boženu, Zdeňku a věru. V 1. světové válce bojoval v Rusku a Itálii. 

          Vojtěch Cvrček (1893 – 1972), s jeho rodinou jsme v kontaktu  

 

Karel dožil u svého prvorozeného syna Karla v Bystré u Poličky na Svitavsku. Zemřel pravděpodobně v roce 1936, v Bystré byl pochován, stejně tak i jeho žena Marie Röslerová. Dnes již jejich hrob neexistuje.