Jan Andres I. Pohrobek + jeho potomci

Narozen: 1810       Zemřel: 1880


Jan Nepomuk Andres I. Pohrobek (28. 4. 1810 Jíloviště č. p. 2 – 2. 8. 1880 Jíloviště č. p. 3)

Celým jménem Johannes Nepomuk Andres, syn Ondřeje Andresa, bratr Františka II., Anny I., Kateřiny II., Antonie, Ludmily II., Marie I., Josefy a Václava.

Z vůle svého otce zdědil statek č. p. 3, čímž pokračovala vedlejší větev rodu Andresů na Jílovišti, která trvá dodnes (po hlavní mužské linii).

Jan se roku 1835 oženil s Annou Bejlkovou (1815 – 10. 8. 1881), dcerou Matěje Bejlka, familianta z Malého Kuchaře a Alžběty, rozené Hrabětínové z Velkého Kuchaře. Měli spolu 3 děti:

František (*22. 12. 1836)

Marie (*7. 1. 1840)

Josef (*12. 4. 1843)

 

František Xaver (22. 12. 1836 – 14. 5. 1927), syn Jana Andresa I. Manželka Marie Andresová roz. Krištůfková (+24. 5. 1913), dcera Václava Krištůfka a Kateřiny Marvalové.  Měli spolu 8 dětí:

 

Františka Andresová (19. 6. 1858 – 25. 3. 1895) se provdala za Antonína Ouředníka, s nímž měla děti Josefa, Antonína, Emilii, Marii a Alžbětu. Je pochována na hřbitově v Hostímě.  

Josef Andres (*16. 2. 1860) měl za manželku Marii Müllerovou (1861 – 20. 6. 1899), se kterou měl 4 děti: 

Jaroslav (*1888), který se oženil s Marií Slavíčkovou (*1885) a měli syna Jaroslava (*1911). 

Marie (*1890) 

Zdenka (*1891) 

Miloš (*1894) 

František (*16. 5. 1863) 

Emilie (*21. 4. 1866) provdaná 1. 2. 1890 za Václava Vejvodu (*3. 3. 1865), syna Josefa Vejvody a Josefy Novákové

Marie (4. 6. 1868 – 30. 12. 1870), zemřela na záškrt a byla pochována v Líšnici.

Alžběta Kateřina (9. 7. 1874 – 29. 11. 1875), zemřela na záškrt a byla pochována v Líšnici.

Božena Marie (*12. 10. 1873) provdaná 29. 5. 1899 za Vincence Váňu (*10. 9. 1858), syna Antonína Váňi a Marie Holečkové

Anna (*7. 9. 1870) provdaná 26. 10. 1895 za Josefa Špačka (*4. 1. 1867), syna Václava Špačka a Veroniky Krupičkové

 

František (16. 5. 1863 – 5. 2. 1954), syn Františka Andresa. Manželka Růžena Andresová roz. Bílá (5. 10. 1885 – 18. 9. 1929), dcera Matěje Bílého a Barbory Zajíčkové. Měli spolu minimálně 2 děti, dceru a syna:

Božena Marie (*22. 10. 1909)

František (*11. 5. 1912)

 

František Jan (11. 5. 1912 – 9. 5. 1945), syn Františka Andresa. Manželka Anna Andresová roz. Peřinová (16. 7. 1912 – 2006), dcera Antonína Peřiny a Anny Martinů. Měli spolu 2 syny. Na konci 2. světové války byl na statku č. p. 3 při odchodu nacistů 2 němci zastřelen, když jim nechtěl vydat své koně.

 

Statek č. p. 3 byl v roce 1864 Františkem Andresem, synem Jana Nepomuka I. Pohrobka, stavebně upraven do dnešní podoby. Na rozdíl od hospodářství statku č. p. 2 se zemědělství na statku č. p. 3 udrželo dodnes.

 

 

Jan Nepomuk Andres I. Pohrobek zemřel 2. 8. 1880 věku 70 let, jeho žena Anna 10. 8. 1881 ve věku 66 let. Oba jsou pohřbeni v Líšnici. Všichni Janovi potomci jsou již pohřbeni ve vlastní rodinné hrobce této větve Andresů na Jílovišti (protilehlá hrobka Andresů-Cvrčků), s výjimkou potomků narozených a zemřelých v polovině 19. století.