Antonín Andres I.

Narozen: 1834       Zemřel: 1889


Antonín Andres I. (5. 7. 1834 Jíloviště č. p. 2 – 1889).

Syn Františka Andresa II., bratr Františka III., Eduarda a Marie II. provdané Barešové.

Od svého bratra Františka Andresa III. byl z Jíloviště vyplacen dědickým podílem. V roce 1864 se oženil s Františkou Jenšovskou (17. 7. 1848 v Křiváčku u Pyšel – 1912), dcerou Františka Jenšovského, chalupníka z Křiváčku, a Anny Pálové z Babic. Z dědického podílu z Jíloviště a z Františčina věna si pořídili usedlost a hostinec v Babicích u Pyšel č. p. 7. Měli spolu minimálně 10 dětí:

-          Františka Andresová (7. 8. 1870 Babice č. p. 7 – 15. 10. 1943 Praha), provdaná za Františka Nováčka z Prahy (1854 – 19. 10. 1943). Měli spolu dceru:

o    Karla Marie Nováčková (*11. 7. 1914), provdala se za Karla Hyttycha (*4. 11. 1908 – 15. 10. 1961). Měli spolu dceru Janu Hyttychovou (*11. 3. 1941) provdanou za Jaroslava Žílu (*1950).

 

-          Antonín Andres II. (4. 5. 1872 Babice – 23. 7. 1956 Těptín), žil většinu života v Těptíně u Jílového.  Dne 11. 2. 1900 se oženil s Marií Dudkovou, se kterou měl 7 dětí:

o    Růžena Andresová (+1900)

o    Marie Andresová (*17. 5. 1901 Těptín, + Krhanice), měla za manžela Václava Podroužka z Krhanic (20. 8. 1905 – 6. 11. 1964), s nímž měla 5 dětí: Miroslava Podroužka z Krhanic, svobodný (*20. 10. 1930), Hanu Podroužkovou (*17. 12. 1932) provdanou za Rudolfa Seidla (*2. 12. 1933), Irenu Podroužkovou (*6. 4. 1934) provdanou za Karla Jelínka (*26. 7. 1933), Josefa Podroužka žijícího v Praze (*1. 9. 1939), a Václava Podroužka, svobodný (*23. 9. 1946).

o    Růžena Andresová (27. 3. 1905 Těptín – 13. 6. 1966 Praha) , se roku 1924 provdala za Karla Stehlíka (+1926), podruhé se jako vdova provdala za Karla Vosáhla (12. 5. 1898 – 19. 3. 1974), s nímž měla syna Zdeňka Vosáhla (7. 2. 1929 – 7. 1. 1982), kterého adoptovali od Podroužků. Zdeněk měl manželku Marii Neubauerovou z Prahy.

o    Františka Andresová (*29. 1. 1903), se provdala za Václava Rabiňáka z Vensova (9. 7. 1904 – 3. 3. 1968), a měli 3 děti: Marii Rabiňákovou (*17. 6. 1923) provdanou za Josefa Marvana z Břežan (*9. 9. 1920), plukovníka Václava Rabiňáka (22. 9. 1928 – 20. 6. 1985) který se oženil se Zdeňkou Urstovou (*7. 4. 1937), a plukovníka Josefa Rabiňáka.

o    Josefa Andresová (10. 2. 1907 Těptín – 14. 8. 1993 Praha) se vdala za Václava Křečka (17. 5. 1907 – 29. 8. 1969), se kterým měla dceru Hanu Křečkovou (*9. 4. 1932) provdanou za Ing. Bruna Petružela (9. 9. 1919 – 14. 4. 1991).

o   Josef Andres (20. 3. 1910 Těptín – 22. 4. 1981 Těptín) se oženil s Boženou Šubotníkovou (31. 7. 1911 – 11. 10. 1976), se kterým měla 2 syny: Josefa Andresa (*14. 2. 1934) ženatého s Marií Neužilovou (*26. 2. 1937), a Antonína Andresa v Těptíně (*3. 3. 1943) ženatého s Annou Prachařovou (*8. 2. 1948).

o   Antonín Andres (13. 6. 1912 Těptín – 18. 6. 1966 Ostrava) zůstal svobodný.

 

-          Dne 27. 5. 1874 se v Babicích č. p. 7 narodil mrtvě narozený chlapec.

-          Marie Andresová (6. 2. 1876 Babice – 22. 3. 1937 Pyšely), se vdala za Antonína Zoula (13. 4. 1879 – 20. 12. 1930), se kterým měla 7 dětí:

o    František Zoula (2. 12. 1902 – 8. 11. 1983).

o    Václav Zoula (1904 – 5. 1961), manželka Žofie, měl dceru Marii Zoulovou (30. 12. 1930), vdanou za Vratislava Hudce.

o    Anna Zoulová (*8. 6. 1906), manžel Valtr.

o    Antonín Zoula (2. 7. 1908 – 26. 9. 1983).

o    Alois Zoula (*21. 4. 1912) se oženil s Františkou Neumanovou (9. 3. 1913 – 27. 6. 1988), se kterou měl 4 děti: Zdenu Zoulovou (*6. 6. 1939) vdanou za Jaroslava Valeše, Vladimíra Zoula (*6. 5. 1934), Jiřinu Zoulovou (*28. 1. 1949), a Vlastu Zoulovou (*7. 11. 1950).

o    Ludmila Zoulová (27. 6. 1914 – 26. 9. 1985) vdaná za Jaroslava Fanfrlíka (*26. 4. 1911), měla 2 syny: Jaroslava Fanfrlíka (20. 10. 1943) ženatého s Marií Lenšovskou, a Jana Fanfrlíka, který zůstal svobodný.

o    Marie Zoulová (*10. 4. 1918), manžel Veselý.

 

-          Dne 9. 8. 1878 se v Babicích č. p. 7 narodila mrtvě narozená dívka.

 

-          Josef Andres (*27. 10. 1879 Babice, zemřel v Mrači). Dne 28. 1. 1924 se oženil s Annou Tomáškovou. Po ovdovění se oženil s její sestrou Annou Tomáškovou. Měl 4 děti:

o    Jaroslav Andres, má tři děti: Josefa Andresa, Jaroslava Andresa a Marii Andresovou.

o    Anna Andresová (*1906) zůstala svobodná.

o    Josef Andres (1908 – 1967).

o    Jiřina Andresová (*8. 6. 1915) měla manžela Jana Škvora (*28. 4. 1911) a měli spolu syna Stanislava Škvora (*7. 5. 1935).

 

-          13. 8. 1882 se narodila dvojčata Václav Andres a Anežka Andresová. Anežka zemřela ve středu 9. 5. 1883.

Václav Andres se 29. 9. 1912 oženil s Julií Hořákovou a žil ve Zvoleněvsi. Měli dceru Jaroslavu Andresovou, kterou vychovala Václavova sestra Anežka Andresová provdaná Tinglová.

 

-          František Andres (21. 7. 1884 – 18. 7. 1961), kameník v Barochově. Dne 10. 8. 1908 se oženil s Kateřinou Brabcovou z Barochova (1. 1. 1887 – 1975). Měli spolu 5 dětí:

o    Václav Andres st. (14. 9. 1910 Barochov č. p. 21 – 6. 7. 1998). Povoláním truhlář. Dne 17. 8. 1941 se oženil s Marií Dubinovou (3. 9. 1911 – 2. 10. 1969), a měli 3 děti: Evu Anežku Andresovou (*12. 6. 1942) vdanou za Václava Pinkase (*14. 9. 1941), Hanu Andresovou (*22. 5. 1944) provdanou za Jaroslava Kožmína (*30. 8. 1943), a Václava Andresa ml. (*2. 7. 1947) ženatého s Miroslavou Hájkovou (*4. 4. 1952). Václav Andres st. je pohřbený na Olšanech. 

o    Anežka Andresová (22. 12. 1912 Barochov – 2001) z Mezihoří se vdala za Jindřicha Brzobohatého (*1908). Když byl v roce 1912 první požár Barochova, Anežku prý odhodily do pole a nemohli jí pak najít. Nakonec jí prozradila pípající housata. 

Anežka měla 5 dětí: Jarmilu Brzobohatou provdanou Pěknou, Jaroslava Brzobohatého, Irenu Brzobohatou provdanou Chytrou, Jindru Brzobohatou provdanou Šimkovou, a Josefa Brzobohatého. 

o    Marie Andresová (1916 – 1984) z Jenišova, provdaná Ziková, měla 3 děti: Vlastu Zikovou (*1946), Vladislava Ziku, a Zlatu Zikovou.

o    Anna Andresová (*8. 8. 1919) provdaná za Josefa Velebila, měla 2 syny: Miroslava Velebila, a Petra Velebila. 

o    Růžena Andresová (*4. 2. 1922) měla za svobodna syna Jiřího Andresa (*22. 9. 1941) žijícího v Chomutově. Pak se poprvé vdala za Eduarda Dvořáka, s nímž měla 2 děti: Jaroslava Dvořáka (*9. 12. 1946), a Marii Dvořákovou (*21. 10. 1949) provdanou Štosovou.

František Andres je pohřbený v Čerčanech.

-          Jan Andres (*9. 6. 1887 Kácova Lhota č. p. 2, zemžel v Jablonci nad Nisou), povoláním kameník v Barochově a poté v Jablonci nad Nisou. Oženil se s Kateřinou, a měli dceru Annu Andresovou provdanou Čechovou.

-          Anežka Andresová (14. 10. 1889 Kácova lhota č. p. 2 – 7. 1. 1970 Pyšely), se narodila jako pohrobek. Údajně se tehdy narodila dvojčata, a porod přežila jen Anežka. Žila v Pyšelích. S prvním manželem Kabátem, který padl v 1. Světové válce, měli dceru, pohrobka. Dívka brzy zemřela. S druhým manželem Antonínem Tinglem vychovali dceru Jaroslavu Andresovou, dceru Václava Andresa (*1882). Anežka je pochovaná v hrobě své matky v Pyšelích. 

 

V roce 1885 Antonín Andres ručil za dluh některého z příbuzných své ženy Františky. Dlužník zemřel, pozůstalí odmítli zaplatit a tak Andresovi přišli o dům v Babicích. Z toho, co mu zbylo, si pronajal hostinec v Kácově lhotě č. p. 2 u Kozmic u Benešova, kde dělal hostinského a handlíře, a kde se narodily jeho poslední dvě děti. Požádal také o finanční pomoc svého bratra Františka, ale byl odmítnut, protože svůj podíl dostal. V létě 1889 prohrál v kartách tržbu a vypůjčené peníze, a oběsil se. Údajně je pohřbený v Kozmicích.  

Po jeho smrti žádala vdova Františka o pomoc svého švagra Františka Andresa III., ten jí ale údajně odmítl stejně jako dříve bratra. Poté se odstěhovala do Křiváčku u Pyšel a odtud na pastoušku do Barochova, kde jí podporoval MUDr. Jan Andres II. z Ondřejova. Františka Andresová zemřela v roce 1912 a je pochována v Pyšelích.  Na jejím náhrobku je psáno: „Matko vroucně milovaná, za tvé dítek vychování, kéž jsi našla slitování“…