Kateřina Andresová II. - Cvrčková

Narozen: 1868       Zemřel: 1917


Kateřina Andresová II. provd. Cvrčková (16. 4. 1868 Jíloviště č. p. 2  4. 5. 1917 Piešťany) 

Dcera Františka III., sestra Gustava I., Jana II., Františka IV., Anny II., Růženy a Marie III., a má pra-pra-babička.

Od mládí pracovala v rodinném zájezdním hostinci, kde také poznala svého muže Jana Cvrčka IV. (12. 1. 1854 Strážovice č. p. 1 – 16. 8. 1918 Jíloviště č. p. 2), sládka z Mníšku pod Brdy. Seznámili se tak, že když Jan Cvrček navštívil Hostinec Františka Andresa a Kateřina mu automaticky přinesla kávu a koblihy jako svačinu, on se jí hned omluvil a řekl, že to nejí. Když se vrátila Kateřina do kuchyně, zasněně prohlásila, že on to nejí a takového muže by si vzala. Jejich sňatek i přes vzájemnou lásku nakonec dojednával Janův bratr Adolf Cvrček. Vzali se v úterý 16. 9. 1890 v kostele sv. Ducha v Trnové. Po svatbě se odstěhovala z Jíloviště do Mníšku pod Brdy č. p. 124, kde Jan Cvrček pracoval jako sládek. Měli spolu 4 děti:

-          Vladimír Cvrček (*29. 6. 1891)

-          Karel Cvrček IV. (*30. 6. 1895)

-          Jan Cvrček V. (*22. 7. 1906)

-          Marie Cvrčková II. (*10. 12. 1908) 

Dne 15. 10. 1899 se na Jíloviště se svým manželem a syny Vladimírem a Karlem vrátila. Důvodem bylo rozhodnutí jejího otce Františka Andresa III., aby po svém bratrovi Františku Andresovi IV. převzala statek č. p. 2 a s ním spojené majetky, protože její bratr Gustav se již dříve nároku na dědictví zřekl, a odstěhoval se, a stávající dědic, její bratr František IV., se zle a draze rozvedl a zřejmě nebyl schopný statek řídit. Dne 16. 9. 1900 bylo Janu Cvrčkovi uděleno domovské právo na Jílovišti.

Říkalo se o ní, že to byla nejhodnější žena v kraji. 

Dne 24. 8. 1906, rok po smrti jejího otce Františka Andresa III., se na Jílovišti objevil pluk dragounů, v jejichž důstojnictvu byl arcikníže Karel František Josef Habskursko-Lotrinský (17. 8. 1887 – 1. 4. 1922), pozdější poslední císař Rakouska-Uherska Karel I. a král český Karel III., tehdy však v hodnosti poručíka, který byl zanedlouho povýšen na nadporučíka. V rodinném hostinci „U Andresů“ v č. p. 2 byl pohoštěn červeným vínem.  

Kateřina onemocněla chronickým revmatismem a v pozdějším věku už jen seděla, protože nebyla schopná dobře chodit.  Zemřela v pátek 4. 5. 1917 v Piešťanech ve věku 49 let, kde byla na léčení těžkého revmatismu a kam jí doprovázela její švagrová a žena Adolfa Cvrčka Anna Cvrčková roz. Sechterová. Byla převezena vlakem do Dobřichovic, a odtamtud na Jíloviště.  Pohřeb se konal 10. 5. 1917 ve 3 hodiny odpoledne v Trnové, kde byla uložena do rodinné hrobky. V dubnu 1948 byly její ostatky převezeny do nové rodinné hrobky na Jíloviště.

Jan Cvrček na konci jara 1918 onemocněl, v té době sepsal poslední vůli, která se zachovala dodnes. Později ulehl a v pátek 16. 8. 1918 zemřel zaopatřený svátostmi ve věku 64 let.

Po její smrti a o rok později i jejího muže Jana Cvrčka IV. přebírá celé hospodářství jejich druhorozený syn Karel Cvrček IV. za pomoci svého strýce Františka Andresa IV. a své tety Marie Cvrčkové II.