Helena Růžena Andresová - Pavikovská

Narozen: 1871       Zemřel: 1908


Růžena Helena Andresová provd. Pavikovská (16. 8. 1871 Jíloviště č. p. 2 – 3. 9. 1908 Praha)

Dcera Františka III., sestra Gustava I., Jana II., Františka IV., Anny II., Marie III. a Kateřiny III. 

V úterý 18. 10. 1892 se v kostele sv. Ducha v Trnové provdala za Jindřicha Pavikovského (8. 8. 1862 – 19. 6. 1913) úředníka, likvidátora a vrchního pokladníka První občanské záložny v Praze v Jungmannové ulici. Měli spolu dvě děti:

-          10. 8. 1893 se Růženě a Jindřichovi narodil syn Miloš Pavikovský, který zemřel ve čtyřech letech ve čtvrtek 31. 3. 1898 ve 4 hodiny odpoledne na záškrt a zánět ledvin. Pohřeb se konal dne 2. 4. 1898, ve 3 hodiny odpoledne vyšel smuteční průvod na Vyšehrad, kde byl pochován do hrobky svých prarodičů, oddělení 3, č. 16.

-          Marie Pavikovská (28. 3. 1899 – 11. 3. 1964). V době její nezletilosti po smrti rodičů jí zastupoval příbuzný její nevlastní matky Gustav Hodek z Dobřichovic (*10. 3. 1875), po jeho smrti dne 28. 3. 1914 jí zastupoval Jan Nepomuk Palma (*16. 1. 1866), kupec na Žižkově č. p. 125, nevlastní bratranec její matky (babička Jana Palmy a Růženy Heleny Pavikovské byla Anna rozená Šárková).

Roku 1926 se provdala za Bedřicha Kremličku (13. 1. 1893 – 23. 3. 1936). Děti neměli, Bedřich zemřel v mladém věku na rakovinu, což bylo „prokletí“ mužů jeho rodiny. Marie byla zaměstnaná jako úřednice Chemapolu.

Právě ona se významně zasadila o udržení hospodářství č. p. 2 na Jílovišti, když po smrti svého bratrance Karel Cvrčka IV. doporučila rodině najmout jako správce Vladimíra Šilara, bratra svého šéfa.

Marie je pochována se svým manželem v hrobce na Vyšehradě, oddělení 3, č. hrobky 16.

Jindřich měl ještě bratra Emanuela Leopolda Pavikovského (8. 4. 1861 – 1925), ženatého s Žofií Královou (*6. 7. 1854), který byl za První republiky se svou manželkou majitelem poptavárny po služebnictvu. Delší dobu žil ale s Martou Bergrovou z Berouna, kterou si po rozvodu 22. 4. 1920 vzal za ženu. V tu dobu byl majitelem Grand hotelu Praha v Jičíně. Je pochovaný v hrobce v Jičíně.

Jindřichovi rodiče jsou zahalení tajemstvím. Jeho matka Terezie (1831 – 1903) byla dcerou Tomáše Pavikovského, lesníka v Bilichově, a Aloisy Widmannové z Prahy. Nejprve se provdala za Julia Skálu (1827 – 1. 6. 1858), syna Karla Skály a Anny Uršuly Fieskelsherové, a měli spolu dceru Berthu Skálovou (*1856). Když ovdověla, narodili se jí nemanželští synové Jindřich a Emanuel, kteří dostali rodné příjmení své matky. Jejich otec nikdy nebyl znám. Vždy se ale předpokládalo, že šlo o někoho společensky výše postaveného. Nakonec se provdala za Antonína Preiningera (1. 6. 1830 Soběslav – 16. 6. 1899 Zbraslav). Terezie a Antonín Preininger jsou pochováni na Vyšehradě, oddělení 3, č. hrobky 16, kde je pochována i jejich vnučka Marie.

Podle policejních pobytových přihlášek bydlel Jindřich se svou rodinou po svatbě v roce 1892 v Salmovské ulici č. p. 1693 v Praze II. Na léto se rodina stěhovala na Zbraslav do č. p. 172, který vlastnila Jindřichova matka Terezie. Na zimu se vraceli do Prahy. Ode dne 20. 6. 1901 měli trvalé bydliště hlášené v Tyršově ulici č. p. 1814 v Praze II. V roce 1907 na Vinohradech č. p. 995.

Růžena Helena Pavikovská zemřela náhle, nezaopatřena svátostmi, ve čtvrtek 3. 9. 1908 ve věku 37 let na Zbraslavi č. p. 172. Dne 5. 9. byla pochována na Zbraslavi na hřbitově u kostela sv. Havla, č. hrobky 114.

Po smrti Růženy měl Jindřich s dcerou trvalý pobyt hlášený od 14. 3. 1909 v Táborské ulici č. p. 1821 v Praze II., od 24. 8. 1909 v téže ulici č. p. 1863.

Jindřich se podruhé oženil v sobotu 4. 6. 1910 v kostele Panny Marie Sněžné s již ovdovělou Boženou Krečmerovou ze Zbraslavi (27. 4. 1873 – 17. 7. 1939).

Jindřich Pavikovský zemřel nezaopatřený svátostmi ve čtvrtek 19. 6. 1913 ve 2 hodiny v noci na Zbraslavi č. p. 172. Pohřeb se konal v sobotu 21. 6. 1913 ve 4 hodiny odpoledne, kdy byl pochován do hrobky na Zbraslavi vedle své první ženy. Přál si skromný pohřeb v dubové rakvi. Zádušní mše se konala následující den v 8 hodin ráno v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi.

V roce 1939 byla do této hrobky pochována i Jindřichova druhá manželka Božena.