Jan Andres II.

Narozen: 1866       Zemřel: 1938


MUDr. Jan Nepomuk Andres II. (12. 5. 1866 Jíloviště č. p. 2 – 24. 1. 1938 Benešov)

Celým jménem Johannes Nepomuk Andres, syn Františka III., bratr Gustava I., Františka IV., Marie III., Anny II., Růženy a Kateřiny III.

Vystudoval v Praze medicínu, 19. 12. 1892 odpromoval na české Karlo-Ferdinandově Univerzitě, a od roku 1894 působil jako obvodní lékař v Ondřejově, kde bydlel ve vile č. p. 59. 

V pondělí 19. 10. 1908 si v Táboře vzal o 20 let mladší Marii Karolínou Františkou Mizerovou (13. 8. 1887 – 15. 8. 1970) z Lomnice nad Lužnicí, dceru Františka Mizery a Marie roz. Palmové. 

Marie Karolína Františka Mizerová byla pravnučka Anny Andresové-Vošahlíkové, MUDr. Jan Andres II. byl vnuk Anny Andresové-Vošahlíkové. Byl tak uzavřen další příbuzenský sňatek v rodině (rodiče MUDr. Jana Andresa II. byli bratranec a sestřenice).  O jejich příbuzenském poměru je zápis i v jejich oddacím listu, kde je psáno: „Byli příbuzni ve 2. stupni dotýkajícím se stupně 3.tího.“ 

Měli spolu jediného syna: 

-          Jan Andres III. (21. 2. 1910 Ondřejov – 8. 6. 1990 Praha). Byl vystudovaný inženýr. Byl ve velmi svízelné situaci, neboť babičky jeho obou prarodičů byly sestry, jeho prarodiče blízcí bratranec a sestřenice, a nakonec jeho rodiče vzdálení bratranec a sestřenice. Snad prý proto byl nevyzpytatelný podivín stranící se lidí. Je navíc známo, že při jeho komplikovaném narození byl na životě ohrožen on i jeho matka... To byl důvod, proč další sourozence neměl. 

Za manželku měl Marii Kostkovou (1923 – 2010) a zůstali bezdětní. Jan Andres III. i jeho žena jsou pochovaní na vinohradském hřbitově, oddělení 52, hrob 27. 

Říkalo se, že Jan Andres II. měl ještě se svou služebnou, vdanou Růženou Fojtíkovou, dceru Hanu Fojtíkovou, jehož měla zelené oči a noblesní vystupování. 

Jan své manželce vždy onikal, ona mu vždy vykala. 

Jako pomocník a „předák“ se účastnil i stavby hvězdárny v Ondřejově. Poměrně dobře se orientoval v hospodářských a finančních odvětvích, to zdědil po svých rodičích. 

V roce 1926 přestal ordinovat a odešel do výslužby. 

MUDr. Jan Andres II. zemřel náhle v Benešově v bytě svého syna v pondělí 24. 1. 1938, ve spánku. O tři dny později, 27. 1. 1938, byl pohřben do hrobky na hřbitově v Ondřejově, č. 264b. Jeho žena Marie zemřela 15. 8. 1970 v Ondřejově a je pohřbena v ondřejovské hrobce vedle svého muže.