František Andres IV.

Narozen: 1862       Zemřel: 1948


František Andres IV. (1. 5. 1862 Jíloviště č. p. 2 – 1. 4. 1948 Jíloviště č. p. 2)

Celým jménem František Serafín Filip Andres. Druhorozený syn Františka III., bratr Gustava I., Jana II., Marie III., Anny II., Růženy a Kateřiny III.

Studoval v Litoměřicích a vyznal se v řeznictví.

Majetku se ujal roku 1898.


Ve středu 20. 11. 1895 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech oženil s Josefou Žežulkovou (*1860) z Modřan, majitelkou domu č. p. 18 v Modřanech, dcerou Václava Žežulky, mistra kamenického v Lochkově č. p. 41 a Josefy rozené Maškové z Lochkova. Josefa mu necelý rok po svatbě utekla, děti neměli. Svatbou Josefa získala ½ gruntu č. p. 2, a tento svůj podíl pak prodala svému bratrovi Augustinovi Žežulkovi. František III. se netajil zlostí vůči manželům a jejich sporu, a sám je místo „novomanželi“ nazýval „novoneřády“.


Navzdory zavedení měny Rakousko-uherské koruny v roce 1892, která měla nahradit zlaté a krejcary, vyšel rozvod samotný rodinu na 4000 zlatých, kvůli kterým musel otec František III. prodat pozemky ve Lhotce-Lipencích. Aby rodina získala vyvdanou polovinu gruntu č. p. 2 zpět, musel ji František III. od Augustina Žežulky vykoupit za 12000 zlatých. K tomu musel zaplatit poplatek 156 zlatých 50 krejcarů, pohledávku nápravníka 500 zlatých, a dále vykoupit ½ ročního výměnku za 2709 zlatých 15 krejcarů. Celkem tedy musel František III. zaplatit 15365 zlatých 65 krejcarů.

R. 1900 z rozhodnutí Františka III. převedl František IV. svou polovinu gruntu na svou sestru Kateřinu a František Andres III. druhou vykoupenou polovinu na jejího manžela Jana Cvrčka IV. Tento převod vyšel na 37000 zlatých (20000 + 17000).

Byl to v mnoha směrech poměrně zvláštní člověk, pevných návyků. Ve svém bytě si víceméně netopil, v zimních měsících vstával z postele až o druhé hodině odpolední, v letních měsících naopak i ve 4 hodiny ráno, a velice rád kouřil dýmku. Přesto nebyl ve svém životě nikdy nemocný. Ve vsi byl ale velice oblíbený. Na Jílovišti se mu vždy říkalo „strýc Franz“.

František IV. zemřel nezaopatřený svátostmi ve čtvrtek 1. 4. 1948 na Jílovišti č. p. 2 ve věku 86 let. V tomto úmrtním zápisu je zcela chybně uveden jako vdovec po Růženě Andresové rozené Bílé (5. 10. 1885 – 18. 9. 1929), dceři Matěje Bílého a Barbory Zajíčkové, což byla ve skutečnosti manželka Františka Andresa (16. 5. 1863 – 5. 2. 1954) z Jíloviště č. p. 3.

Byl poslední z této hlavní větve Andresů žijící na Jílovišti. Nadále však na Jílovišti zůstává větev Jana Nepomuka I. Pohrobka, jenž dále nese příjmení Andres, a také potomci Gustava I. žijící mimo Jíloviště. Toho času má každá tato větev Andresů jediného syna „dědice“. 

Vzhledem k tomu, že to byl poslední Andres této větve rodu žijící na Jílovišti a majetky převzali synovci Cvrčkové, je dne 3. 4. 1948 pohřben do hrobky Cvrčků na Jílovišti a zároveň jsou před jeho pohřbem do hrobky převezeny i ostatky Andresů a Jana Cvrčka IV. z hrobky v Trnové.