Gustav Andres I.

Narozen: 1858       Zemřel: 1921


Gustav Andres I. (15. 7. 1858 Jíloviště č. p. 2 – 5. 7. 1921 Lázně Mšené)

Syn Františka III., bratr Františka IV., Jana II., Marie III., Anny II., Růženy a Kateřiny III.

V roce 1904 založil na Jílovišti podpůrný spolek Přemysl, jehož se později stal čestným členem.

Jako prvorozený syn se zřekl majetků na Jílovišti. Stal se hospodářským správcem zbraslavského panství, a bohatě se oženil. Získal dvůr v Bříze u Roudnice, o rozloze 106 ha. Podle nekrologu byl členem správní rady a jeho spolumajitel cukrovaru v Lázních Mšené.

Dne 25. 6. 1890 se oženil s Rozalií (Růženou) Annou Tomanovou (13. 8. 1863 – 10. 10. 1922), dcerou Františka Tomana (2. 8. 1826 – 20. 8. 1900) a Anny Chroustové (17. 10. 1832 – 17. 9. 1910).

Ø  Rodiče Františka Tomana byli Antonín Toman (*15. 1. 1874, rodiče Václav Toman a Magdalena Záveská) a Terezie Hrušeová (*23. 12. 1889, rodiče František Hruše a Anna)

Ø  Rodiče Anny Chroustové byli Martin Chroust (rodiče Jan Chroust a Kateřina Hájková) a Veronika Kalinová (rodiče Jan Kalina a Marie Panová).

 

Měli 3 děti: Annu, Gustava II. a Miloše.

-          Anna Andresová (25. 7. 1891 – 26. 10. 1975), celým jménem Anna Zdenka Andresová, provdaná za Josefa Ullricha (6. 8. 1891 – 5. 7. 1961), měla 3 děti:

o    Libuše Ullrichová (2. 3. 1919 – 24. 8. 2011) provdanou za Jaroslava Svobodu, měli syna Jaroslava Svobodu (16. 7. 1944 – 2011).

o    Květuše Ullrichová (*1920) se vdala za Oldřicha Drbu (*1911), a měli spolu dva syny. Jsme s nimi v kontaktu.

o    Quido Ullrich (15. 11. 1923 – 19. 4. 1941, zemřel v 17 letech na zánět mozkových blan).

Anna je pochovaná s členy své rodiny v rodinné hrobce Andresů v Charvatcích.

 

-          Miloš Andres (27. 10. 1892 – 10. 3. 1961), celým jménem Miloslav František Karel Otto Andres, se stal elektroinženýrem. Mluvil mj. francouzsky a byl velmi zcestovalý, procestoval téměř celý svět – celou Evropu až hluboko do Ruska, především Francii, hodně také Afriku a Spojené Státy Americké. Po popravě svého bratra a jeho ženy byl poručníkem svého synovce Gustava a neteří Jiřiny a Heleny.

V roce 1950 byl komunisty odsouzený do vězení, odkud se vrátil r. 1956. Dožil u své sestry Anny provdané Ullrichové. Zemřel 10. 3. 1961 na tuberkulózu. Projevy tuberkulózy byl postižený od mládí (tzv. tuberkulózním gibem, čili hrbem), na tuberkulózu zemřeli i jeho rodiče. Po kremaci byl pohřben do rodinné hrobky Andresů v Charvatcích.

-          Gustav Andres II. (8. 1. 1895 – 8. 9. 1943), celým jménem Augustin František Andres, se dne 26. 4. 1927 oženil s Jiřinou Šrámkovou (16. 4. 1908 – 12. 4. 1943), dcerou Antonína Šrámka (25. 7. 1875 – 10. 9. 1933) a Josefy Chmelové (13. 7. 1880 – prosinec 1954).

Ø  Rodiče Josefy Chmelové byli Josef Chmel (+září 1933) a Anna (1857 – 5. 1. 1944).

Ø  Rodiče Antonína Šrámka byli Karel Šrámek (6. 12. 1842 – 1905) a Barbora Blahontová. 

Rodiče Karla Šrámka (6. 12. 1942 – 1905) byli Josef Šrámek a Barbora Puková. Následují generace předků Josefa Šrámka (od nejmladší po nejstarší):

1) Antonín Šrámek a Barbora

2) František Šrámek a Magdalena

3) Martin Šrámek II. a Marie

4) Martin Šrámek I. a Apolena

5) Václav Šrámek (+1722) a Kateřina

6) Kašpar Šrámek a Anna

7) Michal Šrámek (+1583)

 

Gustav Andres II. měl se svou ženou Jiřinou Šrámkovou 3 děti, se všemi jejich potomky jsme v kontaktu:

o    Jiřina Andresová (*1928)

o    Helena Andresová I. (1929 - 2013)

o   Gustav Andres III. (1938 – 1974), se oženil s Annou Chrastinovou, nyní Vrabcovou. Gustav III. zahynul tragicky, při autonehodě. Je pochovaný v Bojeticích. Měli tři děti – Helenu Andresovou II. (*1962), Janu Andresovou (*1966) a Gustava Andresa IV. (*21. 2. 1970). 

Jiřina Andresová roz. Šrámková vedla k oltáři bratrance svého manžela, a sice Jana Cvrčka V., syna Kateřiny Crčkové roz. Andresové II. Jan Cvrček V. pak šel za svědka jejímu synovi Gustavu Andresovi III.

Gustav II. bojoval za 1. světové války na frontě. Měl tragický osud, po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl nacisty zatčen, uvězněn na Pankráci, kde v cele do zdi vyryl jméno. Do stejné cely byl shodou okolností uvězněný jeho bratr Miloš Andres, když byl po válce zatčen komunisty, a jméno našel.

Gustav byl popraven nacisty ve středu 8. 9. 1943 v Berlíně-Plötzensee, ve věku 49 let. Jeho žena Jiřina byla popravena v pondělí 12. 4. 1943 v Osvětimi ve věku nedožitých 35 let.

Oba byli sokolové, a navíc blízcí přátelé slavného odbojáře Josefa Mašína. Také významně podporovali lidi pronásledované gestapem, oběti holocaustu a starali se o zásobování lidí v Terezíně, kteří venku neměli příbuzné. Dnes mají v Lázních Mšené pamětní desku.


 

Gustav Andres I. zemřel v úterý 5. 7. 1921 ve věku 62 let v Praze. Pohřeb se konal dne 9. 7. 1921 v 10 hodin dopoledne z cukrovaru ve Mšeném na hřbitov v Charvatcích. Je pohřbený ve velké zdobené cínové rakvi v rodinné hrobce č. 585 v Charvatcích.

Jeho žena Rozalie zemřela o rok později v úterý 10. 10. 1922 (v úmrtním záznamu je napsáno „nebyla zaopatřena vinou vlastní“, zřejmě tedy odmítla kněze), a byla také pohřbena ve zdobené cínové rakvi do rodinné hrobky.