František Andres II.

Narozen: 1800       Zemřel: 1840


František Andres II. (2. 3. 1800 Jíloviště č. p. 2 – 20. 10. 1840 Jíloviště č. p. 2).

Prvorozený syn Ondřeje Andresa, můj pra-pra-pra-pra-dědeček. 

Mistr řeznický a hostinský. Po smrti svého otce získal statek č. p. 2. Dne 22. 5. 1827 si v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi vzal Annu Marii Šárkovou (7. 4. 1808 Zbraslav – 23. 12. 1887 Ondřejov), dceru Tomáše Šárky, mistra řeznického ze Zbraslavi, a Františky rozené Svobodové z Líšnice. Celkem spolu měli 7 dětí:

3 děti, Marie Anna Andresová (26. 3. 1828 – 21. 4. 1828), Antonín Andres (22. 6. 1829 – 26. 6. 1829) a Jan Nepomuk Andres (28. 4. 1830 – 16. 6. 1830) zemřeli jako děti na psotník.

Později se narodili dědicové:

-          František Andres III. (*20. 6. 1832)

-          Antonín Andres I. (*5. 7. 1834)

-          Eduard Andres I. (*27. 3. 1837)

-          Marie Andresová II. (*17. 1. 1840)

V roce 1834 nechal na své náklady postavit Kapli sv. Jana Nepomuckého, do které přemístil jeho barokní pískovcovou sochu, darovanou Desideriem Andresem na Jíloviště r. 1766.

R. 1837 vypukl na statku č. p. 2 veliký požár, při němž František utrpěl újmu na zdraví, a o tři roky později, v úterý 20. 10. 1840 zemřel ve věku 40 let na sešlost a tuberkulózu (abzehrung). Pohřben byl v pátek 23. 10. 1840 do rodinného hrobu v Líšnici. Během tohoto požáru pravděpodobně shořely veškeré do té doby nashromážděné rodinné písemnosti a obrazy…

Po smrti Františka II. se vdova Anna dne 28. 11. 1843 provdala v kostele Všech svatých v Líšnici za Františka de Paula Vošahlíka (12. 4. 1818 Třebotov – 31. 7. 1878 Ondřejov č. p. 120), syna Matěje Vošahlíka, familianta z Třebotova, a Anny kratochvílové z malého Kuchaře. Měli spolu 3 děti:

-          Karolína Vošahlíková (11. 3. 1844 Jíloviště č. p. 2 – 16. 9. 1921), vzala kupce Josefa Palmu (9. 2. 1836 – 30. 1. 1903). Měli spolu 7 dětí:

o    Josef Palma (30. 7. 1864 – 1936), lesník, měl se svou ženou Františkou (1873 – 1947) dcery Karlu Palmovou (1898 – 1970) a Marii Palmovou (*1908) provdanou Paurovou, která měla syna Josefa Paura (*1933).

Josef Palma je se svou ženou Františkou a dcerou Karlou pochován na hřbitově v Ondřejově. 

o    Jan Nepomuk Palma (*16. 1. 1866) ze Žižkova č. p. 125 měl se svou ženou Annou Bucháčkovou (*1881) dcery Karlu Palmovou (*1902) provdanou Bardonančovou, a Jarmilu Palmovou provdanou Vackovou, která měla dceru Věru Vackovou. Po smrti rodičů Marie Pavikovské (*1899) byl jejím poručníkem (byl nevlastní bratranec její matky).

o    Václav Palma (14. 10. 1867 – 22. 2. 1954) měl dceru Annu Palmovou (*13. 4. 1897) provdanou Markovou, která měla dcery Soňu Markovou (*1919) a Evu Markovou (*1926).

o    Marie Františka Palmová (14. 10. 1867 – 28. 6. 1951) se 19. 10. 1886 provdala za Františka Prokopa Mizeru (4. 10. 1859 – 1927), vrchního poštmistra z Lomnice nad Lužnicí, syna Františka Mizery (1. 8. 1837 – 15. 5. 1876) z Lomnice a Marie Hölzlové ze Strakonic. Měla s ním 7 dětí:

Marie Karolína Františka Mizerová (13. 8. 1887 Lomnice nad Lužnicí – 15. 8. 1970 Ondřejov, pravnučka Anny Andresové-Vošahlíkové) se dne 19. 10. 1908 provdala za MUDr. Jana Andresa II. (12. 5. 1866 – 24. 1. 1938, vnuk Anny Andresové-Vošahlíkové). Byl tak uzavřen další příbuzenský sňatek v rodině (rodiče MUDr. Jana Andresa II. byli bratranec a sestřenice). Marie a Jan měli syna Jana Andresa III. (*21. 2. 1910), ten už děti neměl.

Karolína Anežka Mizerová (*10. 1. 1889) se dne 9. 5. 1907 na Vinohradech provdala za Karla Hubatku (*18. 6. 1885 Rijeka), úředníka banky, syna Karla Hubatky a Riccardy Descoviach z Rijeky (Fiume). Měli dceru Richardu Hubatkovou provdanou Gaiserovou (27. 4. 1908 – 25. 12. 1996). Žili ve Švýcarsku.

Františka Mizerová (21. 5. 1890 – 15. 6. 1964) se dne 17. 8. 1915 v Písku provdala za Antonína Macha (31. 1. 1889 – 20. 11. 1978), učitele ve Vetěži u Loun, syna Antonína Macha a Markéty Síbrtové. Měli dvě dcery. S jejich potomky jsme v kontaktu.


František Josef Mizera (13. 1. 1893 – 1. 2. 1893), zemřel jako dítě vrozenou slabostí, pochován byl na hřbitově v Lomnici nad Lužnicí.

Josef Emanuel Mizera (24. 12. 1893 – 8. 10. 1970) měl se svou manželkou Růženou Plemátlovou (1899 – 1989) dceru Věru Mizerovou (3. 10. 1920 – 26. 4. 1994), provdanou za Dlugoše Rábla, a ti měli spolu dcery Danu, Bělu a Věru (*1949).  Josef Emanuel Mizera je se svou manželkou Růženou a dcerou věrou pochován na hřbitově v Ondřejově.

Dr. Ing. Václav Jan Mizera (8. 7. 1895 – 3. 7. 1942) měl dceru Miluši Mizerovou (*4. 9. 1923), a ta měla s Václavem Kleňhou syny Václava Kleňhu a Tomáše Kleňhu. Václav Mizera měl ještě adoptivního syna Josefa Poláčka, který se oženil se sestrou Jana Svobody. Václav Jan Mizera byl popravený nacisty na Kobyliské střelnici 3. 7. 1942 v 19. hodin.

František Jaroslav Mizera (10. 3. 1899 – 27. 7. 1958), nadlesní, se 12. 2. 1922 oženil s Marií Pfefrlovou, a měli spolu syny Vladimíra Mizeru (*26. 12. 1923) a Miroslava Mizeru (*7. 8. 1925). František Jaroslav Mizera je pochován na hřbitově v Ondřejově. 

Marie Františka Mizerová roz. Palmová a její manžel František Prokop Mizera jsou pochováni na hřbitově v Ondřejově. 

o    Bedřich Palma (*22. 4. 1869), inspektor, měl se svou ženou Annou Malou (*1880) dceru Bedřišku Palmovou (*1905) a syna Bedřišku Palmovou (*1906) a Karla Palmu (*1907) z Kolovrat.

o    Jaroslav Palma (27. 4. 1878 – 1920), učitel, měl s manželkou Marií (7. 6. 1882 – 3. 3. 1965) dcery Jaroslavu Palmovou a Marii Palmovou. Jaroslava provdaná Kratochvílová měla syny Jana a Pavla a dceru Minervu. Marie provdaná Turková měla syny Miroslava Turka a Bohuslava Turka.

Urny Jaroslava Palmy a jeho manželky Marie jsou na hřbitově v Ondřejově. 

o    Emanuel Antonín Palma (27. 4. 1878 – 1. 11. 1946) se oženil s Barborou Mikešovou (3. 3. 1882 – 25. 12. 1963) a měli syna Josefa Palmu (*1904), a dceru Karlu Palmovou (*1902).

Emanuel Antonín Palma a jeho žena Barbora jsou pochováni na hřbitově v Ondřejově. 

 

Karolína Palmová roz. Vošahlíková a její manžel Josef Palma a jsou pochováni na hřbitově v Ondřejově. 

-          Josef Vošahlík (22. 3. 1848 Jíloviště č. p. 2 – 1926 v Brně), lesník na Moravě, měl 4 děti: Annu Vošahlíkovou, Helenu Vošahlíkovou, Kamilu Vošahlíkovou a Bruna Vošahlíka (nadlesní ve Štýrsku).

-          Anna Vošahlíková (19. 1. 1850 Jíloviště č. p. 2 – 2. 3. 1895) provdaná za Emanuela Vávru, měla dceru Miladu Vávrovou a syna Vladimíra Vávru.

o    Milada Vávrová (*1885) provdaná Lichnová měla dceru Věru Lichnovou a syna Miroslava Lichnu.

o    Vladimír Vávra (*1886, vnuk Anny Andresové-Vošahlíkové), důstojník legionář, si vzal Miladu Novou (vnučka Eduarda Andresa I. a pravnučka Anny Andresové.Vošahlíkové), čímž vznikl další příbuzenský svazek. Narodila se jim dcera:

Dagmar Vávrová (*1920).

 

Asi v letech 1857-1858, po dosažení plnoletosti 24 let dědice gruntu Františka Andresa III., se František Vošahlík a jeho žena Anna i s nezletilými dětmi odstěhovali do Vestce u Kunratic a pak do Prahy, nakonec se usadili v Ondřejově. Tam byl František zaměstnán jako poštmistr.

František Vošahlík zemřel zaopatřený svátostmi dne 31. 7. 1878 v Ondřejově ve věku 60 let, pochován byl tamtéž.  

Anna rozená Šárková provd. Vošahlíková ovdovělá Andresová zemřela tiše v Ondřejově ve čtvrtek 22. 12. 1887, zaopatřena svátostmi, ve věku 80 let, kde byla také u kostela pohřbena (místo pohřbení dnes již neexistuje).