Ondřej Andres

Narozen: 1771       Zemřel: 1810


Ondřej Andres (30. 11. 1770 Jíloviště č. p. 2 – 19. 2. 1810 Jíloviště č. p. 2)

Syn Františka Andresa I. a můj pra-pra-pra-pra-pra-dědeček.


Byl to řeznický mistr a šenkýř.

Údajně po zrušení Zbraslavského kláštera vykoupil na přelomu 18. a 19. století, tedy v zhruba v době kdy se ujal majetků, statek č. p. 3 z robotních povinností stále vázaných vůči klášteru (pozn.: robota zrušena 1. 7. 1848).

V pátek 15. 4. 1796 se oženil s Annou Vosolilovou (1772 – 25. 8. 1831) z Radotína č. p. 15, dcerou Kašpara Vosolila s věnem 1300 zlatých, a měli spolu 9 dětí:

-          Kateřina Andresová I. (*18. 10. 1797) provdaná 11. 5. 1818 za Josefa Ráže (*1796).

-          Anna Andresová I. (*10. 2. 1799) provdaná 3. 1. 1830 za Matěje Lišku (*1803), syna Jana Lišky a Anny.

-          František Andres II. (*2. 3. 1800), viz. František Andres II.

-          Antonie Andresová (*9. 5. 1801) provdaná 28. 5. 1820 za Františka Hudače (*1788).

-          16. 10. 1802 se narodil syn Václav Andres,který zemřel rok poté v neděli 21. 8. 1803 na neštovice. Tato epidemie na Jílovišti stála život mnoha dětí.

-          Ludmila Andresová II. (*22. 4. 1804) provdaná 28. 7. 1824 za Františka Petráka (*1798) z Jíloviště, syna Jana Petráka a Kateřiny. Kromě prvorozené dcery Anny Petrákové (*29. 3. 1835) měli několik dětí.

-          Marie Andresová I. (*23. 3. 1806) provdaná 5. 2. 1833 za Jakuba Hartmana (*1800), mlynáře ze Zbraslavi, syna Václava Hartmana z Lipan a Anny Maškové. Václav Hartman byl načas držitelem (nájemcem) gruntu č. p. 3.

-          Josefa Andresová (*28. 1. 1808) provdaná 11. 10. 1836 za Mikuláše Mastněru (*1807), syna Jana Mastněry z Davle a Rozalie Strnadové.  

-          Jan Andres I. řečený Pohrobek (*28. 4. 1810).


Ondřej před svou smrtí r. 1810 určil, že prvorozený syn a dědic František II. dostane statek č. p. 2., a pakliže se po jeho smrti narodí syn, pohrobek, statky se rozdělí, a pohrobek dostane č. p. 3. Syn se opravdu narodil a dostal jméno Jan, toho jména I., navíc pohrobek.

Ondřej zemřel v pondělí 19. 2. 1810 v 9 hodin večer ve věku 39 let, příčinou smrti byl břišní tyfus neboli hlavničky. Pochován byl ve čtvrtek 22. 2. 1810 v Líšnici.

V jeho úmrtním zápisu je psáno: „Ondřej Andres, šenkýř a statečný gruntovník z Jílovišť, dobrý křesťan, věrný manžel, starostlivý otec, upřímný bratr, pokojný soused, otec chudých, jehožto posvátné kosti ať odpočívají v lůnu země až k budoucímu jitru všeobecného zmrtvýchvstání k životu věčnému.“ Tento bohatý popis svědčí o významnosti rodiny a o bohatém mecenášství kostelu.

Po Ondřejově smrti se vdova Anna Andresová v pondělí 6. 6. 1814 v kostele Všech svatých v Líšnici znovu provdala, a sice za Františka Prokopa Zajíčka (*1784), syna po zemřelém Matěji Zajíčkovi. Za svědka byl Jan Liška, tchán Anniny dcery Anny I., která si vzala jeho syna Matěje Lišku. Měli spolu dceru Petronilu Zajíčkovou (16. 4. 1815 – 9. 12. 1815), která zemřela pár měsíců po narození z neznámých příčin.

O majetkových poměrech a tehdejší situaci jasně vypovídá jedenáctistránkový Protokol zavedený při Vrchním a správním úřadě zbraslavském, dne 28. 11. 1826, který řeší dědictví po Ondřejovi a který se zachoval dodnes. 

Od sv. Havla roku 1827 byla Anna se svým mužem na výminku, a její syn František II. jí pak půlletně dával odvody z hospodaření. Nevlastní otec měl na odvody nárok jen v případě smrti své ženy.

Poručníkem nezletilých dětí Marie Anny I., Josefy a Jana I. Pohrobka byl tou dobou Jan Ejem. Ten byl také dcerám Ondřeje a Anny za svědka na svatbě. František II. a Jan I. pohrobek se na rozdělení majetku ve všech směrech dohodli a své sestry podle usnesení vyplatily.

Anna Zajíčková zemřela zaopatřena svátostmi ve čtvrtek 25. 8. 1831, pochována byla v sobotu 27. 8. 1831 v Líšnici