Šafránka luční (Sicalis flaveola)

Obecně platí, že negativní výsledky jsou také výsledky. Rád bych zde popsal nevydařený odchov šafránek lučních z léta 2013.

Pár šanfránek lučních se do mého chovu dostal na podzim roku 2012. Na jaře roku 2013 jsem je umístil do klece o rozměrech 100 x 40 x 40 cm, kde měli mimo jiné větve, drny trávy a písek. Do zadního rohu klece jsem jim na zem položil polootevřenou budku, kterou jsem zakryl trny trávy. Samice v ní ihned začala stavět hnízdo z trávy, a proto jsem jim dále nabídl sisalová vlákna, kokosová vlákna, seno, apod. Samice postavila krásné miskovité hnízdo, ale vejce nesnesla.

Asi po měsíci čekání jsem budku naopak zavěsil na přední stěnu klece, otvorem směřujícím k zadní stěne klece. Samice několikrát budku navštívila, ale ani tentokrát k žádné snůšce nedošlo.

Na konci července jsem samici nemohl v kleci najít. Myslel jsem si, že uhynula, a leží někde v drnech trávy, ale když jsem zavadil loktem o klec, všiml jsem si že samice vylétla z budky. Po kontrole budky jsem zjistil, že pevně sedí na třech vejcích, která se zdála být plná.

Zhruba za tři dny se vylíhlo první mládě. Bohužel druhý den uhynulo, samice ho nekrmila. Po několika dnech se začala klubat zbylá dvě vejce, a ani tato mláďata se nepodařilo udržet naživu. Jako nejpravděpodobnější příčina se ukazuje stáří samice. Tou dobou byla opeřená už jen na křídlech, ocasu, a na několika málo místech na prsou a zádech. Pár nebyl kroužkovaný, a je tudíž velmi pravděpodobné, že se jednalo o starý dovozový pár.

Tak či tak, jedná se zřejmě o první hnízdění šafránek lučních u nás. 

Klíčem k zahnízdění se zřejmě stalo krmení. To jsem od počátku jejich chovu zvolil velmi střídmé, základem byla suchá směs zrnin pro astrildovité ptáky, čas od času s přídavkem krmení pro divoké ptáky. Občas kousek jablka či ptačince-žabince. To bylo vše. Pár tedy nebyl překrmený a samec se tak nemohl dostat do agresivního toku.  

Samice šafránky luční bohužel na konci srpna 2013 uhynula.